Liittovaltion työryhmän kohokohdat Opioidialtistuksen rajoittamisen tapoja


Liittovaltion työryhmä voi ehdottaa tarkemmin, miten vakuutuksenantajien toimintaperiaatteet kieltävät amerikkalaisten tapoja hallita akuuttia ja kroonista kipua joutumatta riskiin opioidiriippuvuudesta.

Viime viikolla julkaistussa mietintöluonnoksessa Pain Management Best Practices Inter-Agency -työryhmä korosti myös tarvetta muuttaa huumeisiin jo riippuvaisia ​​ihmisiä, mukaan lukien kehotus pyrkiä ratkaisemaan aineen väärinkäytön aiheuttama häpeä. Terveys- ja inhimillisten palvelujen laitos (HHS) kertoi Medscape Medical News että se hyväksyy mietintöluonnosta koskevat huomautukset 1. huhtikuuta mennessä.

Mietintöluonnoksessa vaaditaan "johdonmukaista ja ajoissa tapahtuvaa vakuutusturvaa" interventiotoimenpiteille, mukaan lukien kohdennetut injektiot, kivun hoidon varhaisessa vaiheessa. Työryhmä kehotti myös laatimaan kriteereihin perustuvat ohjeet sellaisten lääkäreiden asianmukaiselle antamiselle, jotka on asianmukaisesti koulutettu interventiomenetelmillä kroonista kipua sairastavien potilaiden hoidossa.

Mietintöluonnoksessa ehdotetaan myös sellaisten kriteerien laatimista, joilla vahvistetaan vähimmäisvaatimukset lääkäreiden kouluttamiseksi interventioelinten kivunhoidossa ja pyritään tukemaan tämän lähestymistavan käyttöä.

"Valitettavasti kipulääkäreiden asiantuntijat eivät tyypillisesti osallistu monitieteellisiin lähestymistapoihin, joilla hoidetaan kipulääkettä riittävän aikaisin hoidossaan, mikä voi johtaa potilaan optimaaliseen lopputulokseen", työryhmä kirjoittaa.

Mietintöluonnoksessa työryhmä toteaa, että arviolta 50 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa kokee kroonisen päivittäisen kivun, jolla on merkittävä vaikutus 19,6 miljoonan elämään. Vuoden 2016 kattavassa riippuvuus- ja elvytyslaissa vaadittiin tämän työryhmän perustamista, jossa on 29 jäsentä. Siihen kuuluu liittovaltion virkamiehiä ja kivun asiantuntijoita, jotka työskentelevät sekä korkeakouluissa että yksityisessä käytännössä. Työryhmää valvoo HHS ja eläinlääkintäasioiden ja puolustuksen osastot. Saatuaan julkisia kommentteja työryhmä aikoo esittää lopullisen suosituksen kongressille vuonna 2019.

Opioidien epidemia

Mietintöluonnoksessa työryhmä tarkasteli maan nykyisen opioiditaudin taustalla olevia syitä.

Kipujen hoito Yhdysvalloissa alkoi muuttua merkittävästi 1990-luvulla, ja suositukset siitä, että lääkärit pitävät potilaiden ilmoitettuja kipuarvioita "viidenneksi tärkeänä merkkinä", työryhmä kertoo raportissaan.

Uusia opioidituotteita markkinoitiin aggressiivisesti, kun muita kipujen hallinnan vaihtoehtoja oli rajoitettu. Sairaaloiden ylläpitäjät ja sääntelyviranomaiset painoivat aggressiivista hoitoa kivunpisteiden pienentämiseksi ja samalla lisäävät niihin kohdistuvia byrokraattisia vaatimuksia, erityisesti sähköisten terveystietueiden tuottamia vaatimuksia [EHRs].

"EHR: n käytön hallinnollinen rasitus vaikuttaa merkittävästi lääkärin palamaan, mikä todennäköisesti vaikuttaa heidän kykyynsä hallita kivunhoitoa", työryhmä kirjoittaa. "Koska parannetun kivunhallinnan toimeksianto on lisääntynyt, tarvitaan ja on edelleen tarvetta suuremmalle koulutukselle ja enemmän aikaa ja resursseja, jotta voidaan reagoida tuskallisissa olosuhteissa olevien potilaiden suurempiin tarpeisiin."

Taudinvalvonta- ja ennaltaehkäisykeskusten (CDC) mukaan vuonna 2017 opioideja, mukaan lukien resioidisia opioideja ja laittomasti valmistettuja opioideja, kuten heroiinia ja laittomasti valmistettua fentanyyliä, oli kuusi kertaa suurempi kuin vuonna 1999. CDC on sanonut, että nykyinen kuolleisuus on keskimäärin 130 amerikkalaista, jotka kuolevat joka päivä opioidien yliannostuksesta.

CDC kuvaa epidemiaa kolmella aallolla, alkaen reseptilääkkeiden väärinkäytöstä 1990-luvulla. Toisen aallon, joka alkaa noin vuonna 2010, merkitsi heroiinin yliannostuksen kuolemien nopea nousu. Kolmas aalto, joka alkaa noin 2013, on ollut synteettisten opioidien yliannostuksen aiheuttamien kuolemantapausten vuoksi varsinkin laittomasta fentanyylistä.

Mietintöluonnoksessa liittovaltion työryhmä panee merkille haasteet, joilla pyritään puuttumaan samanaikaisesti opioidien epidemiaan useilla rintamilla, mukaan lukien politiikan tahattomat seuraukset.

Esimerkiksi opioidien määräämisen estäminen valtion seurantaohjelmien avulla voi olla johtanut siihen, että jotkut lääkärit ovat kieltäytyneet antamasta lääkemääräyksiä ihmisille, jotka ovat olleet vakaa hoito näillä lääkkeillä, työryhmä kertoo raportissa. Epätoivoisesti jatkaa huumeiden käyttöä, jotkut näistä potilaista ovat ehkä kääntyneet laittomiin huumeisiin, mukaan lukien fentanyyli ja heroiini, työryhmä sanoo.

G. Caleb Alexander, MD, Johns Hopkinsin huumeiden turvallisuuden ja tehokkuuden keskus Baltimoressa, Marylandissa, kertoi Medscape Medical News että mietintöluonnoksessa lisätään yhä useampia lääketieteellisten ryhmien puheluita uusista kipujen hallinnan lähestymistavoista. Hän sanoi tarjoavansa monia hyviä ehdotuksia, erityisesti sen painottamista multimodaalisiin strategioihin.

Silti Alexander kuuli varovaisuutta siitä, että lääkärit yrittivät ennustaa, kuinka todennäköisesti potilas saattaa kärsiä opioidien aiheuttamista haittavaikutuksista.

"Olemme aivan liian kauan olettaneet, että voimme käyttää riskinhallintatoimenpiteitä, kuten potilaan seulontaa, jotta potilaat voidaan kanavoida asianmukaisesti opioideihin verrattuna nonopioidihoitoihin", Alexander sanoi. "Tärkeintä on, että opioidit ovat luontaisesti riskialttiita tuotteita, eivätkä ne myöskään ole kovin tehokkaita kroonisen kivun hoitoon, joten meidän on oltava varmoja siitä, ettemme sijoita enemmän potilaiden seulontaan, potilasopimuksiin, virtsan toksikologiseen testaukseen tai muita riskinhallintatoimenpiteitä kuin ne voivat toteuttaa. "

Työryhmä kertoo, että sen tehtävänä on osittain rakentaa CDC: n vuoden 2016 opioidisuuntausta. Mietintöluonnoksessa työryhmä esitti kysymyksiä CDC: n suuntaviivoista, kuten akuutin kivun opioidien yleisestä rajasta 3 tai vähemmän päiväksi, sanoen, että "tasaisempi lähestymistapa" voisi johtaa vähemmän työnkulun häiriöihin lääkäreitä samalla kun potilaat saavat heidän kipulääkkeensä "ajoissa".

Muut ehdotukset

Työryhmän mietintöluonnoksen muut ehdotukset ovat:

  • Käytä monitieteisiä lähestymistapoja perioperatiiviselle kivunvalvonnalle, kuten preoperatiiviselle psykologialle, seulonnalle ja seurannalle, ja suunnittelussa kohtalaisen tai vakavan monimutkaisuuden kipujen hoitamiseksi. Lääkärit voivat myös harkita ennaltaehkäisevää analgesiaa muiden lääkkeiden kanssa; ja alueelliset anestesiatekniikat, kuten jatkuvan katetripohjaisen paikallispuudutuksen infuusio, raportissa todetaan.

  • Onko Medicare & Medicaid -palvelukeskusten ja muiden vakuutusyhtiöiden keskukset mukauttaneet ei-opioidisten farmakologisten hoitojen korvaussuuntaviivat nykyisiin kliinisen käytännön ohjeisiin.

  • Harkitse akupunktiota, mindfulness-meditaatiota, liikehoitoa, taideterapiaa, hierontahoitoa, manipulatiivista hoitoa, joogaa ja tai chi akuutin ja kroonisen kivun hoidossa.

  • Suorita lisää tutkimuksia näistä täydentävistä lähestymistavoista terapeuttisen arvon, riskin ja hyötyjen, toimintamekanismien ja taloudellisen panoksen määrittämiseksi eri kipuasetusten hoitoon.

  • Pyrkii torjumaan yhteiskunnallisia asenteita, jotka rinnastavat kipua heikkouteen käynnistämällä PR-kampanjan. Se edistäisi kipua, joka säilyy ennallaan kyseisen sairauden tai vamman odotetun keston jälkeen.

  • Käsittele leimautumista ja havaittuja rasistisia puolueita, joita on havaittu sirppisolun sairastuneiden kivun hoidossa.

Lisätietoa kivunhoidon parhaiden käytäntöjen virastojen välisestä työryhmäkertomuksesta on saatavilla HHS: n verkkosivuilta.

Lisää uutisia, liity meihin Facebook ja Viserrys