Suoliston valmistelu ei vähennä valinnaisen kolektomian sairastuvuutta


NEW YORK (Reuters Health) – MOBILE-tutkimuksen tulosten mukaan mekaaninen ja oraalinen antibiootti-suolivalmiste (MOABP) ei vähennä leikkauskohdan infektioita (SSI) tai yleistä sairastuvuutta elektiivisen kolektomian jälkeen verrattuna suolen valmisteen puuttumiseen.

"Monissa aiemmissa retrospektiivisissä tutkimuksissa oli löydetty syvällisiä hyötyjä mekaanisten ja suun kautta annettavien antibioottien suoliston valmistuksesta, joten odotimme myös vaikutusta", tohtori Laura Koskenvuo Helsingin yliopistollisesta sairaalasta kertoi Reuters Healthille sähköpostitse. "Oli yllättävää nähdä, että emme löytäneet eroja missään arvioimissamme tuloksissa."

Suurten retrospektiivisten sarjojen tulosten perusteella American Society of Colon and Rectal Surgeons, Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, American Society for Enhanced Recovery ja Perioperative Quality Initiative suosittelevat MOABP: tä ilman suoliston valmistelua (NBP). Kaikissa mahdollisissa satunnaistetuissa tutkimuksissa ei ole verrattu kahta lähestymistapaa.

Tohtori Koskenvuo ja kollegat neljästä suomalaisesta sairaalasta vertasivat SSI-arvoja ja kokonaisvaltaisen komplikaatioindeksin (CCI) pisteitä 30 päivän kuluessa leikkauksesta satunnaistetussa tutkimuksessa, joka koski 196 potilasta, jotka osoitettiin MOABP: lle, ja 200 potilasta, joille annettiin NBP: tä ennen elektiivistä paksusuolen resektiota.

SSI seurasi leikkausta 7%: lla MOABP-ryhmän potilaista ja 11%: lla NBP-ryhmän potilaista (kertoimen suhde, 1,65; 95%: n luottamusväli, 0,80–3,40), tiimi raportoi The Lancetissa 8. elokuuta.

Samanlainen määrä potilaita MOABP-ryhmässä (16/196, 8%) ja NBP-ryhmässä (13/200, 7%) vaativat uudelleenoperaatiota.

Kaiken kaikkiaan 53 prosentilla MOABP-potilaista ja 58 prosentilla NBP-potilaista ei ollut postoperatiivisia komplikaatioita; 27%: lla MOABP: n potilaista ja 27%: lla NBP: n potilaista kehittyi asteen 1 komplikaatiot; 24%: lla ja 18%: lla kehittyi luokan 2 komplikaatioita; ja pienet, mutta samanlaiset mittasuhteet kehittivät 3. tai 4. asteen komplikaatioita. Kummassakaan ryhmässä ei ollut kuolemia.

"Nykyinen käytäntö Euroopassa ei ole suolen valmistelu, kun taas Yhdysvalloissa suolen valmistelu on yleisempää", tohtori Koskenvuo sanoi. "Tulosten perusteella havaitsemme, että Euroopan nykyinen kliininen käytäntö, jonka mukaan suolistoa ei valmisteta, tukee parhaillaan parhaillaan näyttöä, ja ohjeet olisi päivitettävä tämän todisteiden muutoksen huomioon ottamiseksi."

"Tosin tämä pätee tällä hetkellä vain paksusuolen resektioihin, koska peräsuolen resektioita ei tutkittu nykyisessä tutkimuksessa", hän sanoi. "Se on seuraavan oikeudenkäynnimme aihe."

Dr. Steven D. Wexner Floridan Cleveland Clinic -klinikalta, Weston, joka on kirjoittanut linkitetyn toimituksen, kertoi Reuters Healthille sähköpostitse: "Kirjoittajat päättivät keskittyä alhaisemman riskin anastomooseihin. Lisätutkimuksista olisi hyötyä vahvistaa tai kumota nämä. havainnot vastatakseen erityisesti kysymykseen siitä, johtavatko suun kautta tapahtuvan mekaanisen katartaarisen ja suun kautta annettavan antibiootti-suoliston valmisteen antamatta jättäminen SSI-arvojen lisääntymiseen. "

"Mielestäni (nämä löydökset) eivät muuta kliinistä käytäntöä tai ohjeita korkean riskin anastomooseille, mutta tarjoavat jonkin verran mukavuutta, että suun kautta tapahtuva mekaaninen katartaattinen ja suun kautta otettava antibiootti-suoliston valmiste voidaan mahdollisesti jättää pois matalan riskin anastomooseissa", hän sanoi. "Lisäksi koska intraoperatiivista endoskopiaa voidaan tarvita, jos potilaan mekaanisen katartaisen suolen valmisteen tarjoaminen ennen operatiivista käyttöä ei voi rajoittaa tai estää intraoperatiivisen endoskopian suorittamista."

LÄHDE: https://bit.ly/306t8te ja https://bit.ly/2ZaBina

Lancet 2019.